• مدیر گروه مکانیک و بهینه سازی انرژی  دانشگاه صنایع و معادن (سالهای ۸۶تا۹۲)
  • مدرس دانشگاه های غیر انتفاعی خیام و علمی کاربردی کشور( کد مدرسی: ۰۰۸۲۰۳)
  • مدرس دوره های فنی و مدیریت انرژی در صنایع و کارخانجات
  • برگزاری ودبيری کنفرانسها و سمينارهای مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي درکشور از سال۸۵تاکنون