ساده‌ترین آبگرمکن خورشیدی از یک گردآور تخت (کلکتور) و یک مخزن ذخیره آب تشکیل شده است. آبگرمکن های خورشیدی به دو نوع لوله ای و صفحه تخت طبقه بندی میشوند که تفاوت آن، به نوع جذب انرژی خورشیدی وابسته است که به دوصورت صفحات جاذب (صفحه تخت) و لوله های خلاء (لوله ای) می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی و جوی کشور ایران استفاده ازصفحات لوله ای در اولویت است چرا که مدور بودن صفحات جاذب منجر به افزایش راندمان جذب انرژی خورشیدی و نیز کاهش نشست آلاینده ها و ریزگردها بر روی پنل می گردد.
آبگرمکن های خورشیدی شرکت خانه انرژی دارای کلیه تاییدیه های اروپایی و معتبر جهانی است که مدل های متنوعی بر اساس ظرفیت گرمایش آب در حجم های 150، 200 و 250 لیتر ارائه می دهد. کلیه آبگرمکن ها مجهز به سیستم نمایش دمای آب بصورت دیجیتال و نیز قابلیت رویت حجم آب مخزن است.