مدیریت انرژی شامل مجموعه دستورالعمل هایی است که منجر به یکپارچگی سازمان و تعهد به مصارف حامل های انرژی میگردد. هدف مدیریت انرژی دستیابی به اهداف سازمان به‎منظور استفاده بهینه از انرژی با کمترین سرمایه گذاری است. این مساله اگرچه ممکن است ساده بنظر برسد اما تاکید بر بازدهی انرژی بصورت مجزا و جدا از مسیر عوامل تاثیرگذار، ممکن است منجر به نادیده گرفتن خواسته های سازمانی گردد. استانداردهای رایج مدیریت انرژی شامل ISO50001، EN16001، MSE 2008 میباشد که در این میان استاندارد ISO50001 که از اواخر سال۲۰۱۱ میلادی منتشر گردید از اعتبار بالاتری برخوردار است.

گرایشی در حیطه مدیریت انرژی وجود داشته که بیان می کند صرفه جویی در انرژی به عنوان یک فعالیت فنی دیده شده و ممکن است فعلاً در سازمان جزو یک قسمت فنی باشد. این گرایش ممکن است در مرحله اول استقرار مدیریت انرژی مناسب به نظر برسد و بر روی مصرف انرژی کنترل اعمال نماید، اما برای آموزش یا فعالیت های اطلاعاتی مدیریت انرژی، مناسب نمی باشد لذا برای انگیزه و آموزش فعالیت های صرفه جویی در انرژی میبایست کل سازمان همکاری تعریف شده باشد.
خانه انرژی با ترکیب نیروهای متخصص با دانش مهندسی انرژی، صنایع، برق و شیمی پروژه های موفقی در صنایع بزرگ کشور خصوصاً حوزه نفت و گاز را به مرحله اجرا و دریافت گواهینامه رسانیده است. بطور اجمالی سر فصل های ارائه شده در چارچوب الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001 مطابق با رئوس مطالب ذیل می باشد.
بخشی از شرح خدمات پیشنهادی شرکت خانه انرژی بمنظور اجرا پروژه مدیریت انرژی بشرح زیر است:

viewIcon فاز اول – شناخت و مطالعه وضعیت موجود، آماده سازی
ارائه گزارش تفصیلی عملکرد انرژی شرکت به تفکیک واحدها براساس روند میزان مصرف انرژی از گذشته تا حال و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، با اتکا بر فنون آماری در قالب شاخص مصرف انرژی ویژه (Energy Consumption Specific)، این شاخص در تعیین ”خط مبنای انرژی“ مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین استفاده از سایر استاندارها و ماژول های ISO 50000 در این بخش قابل ارائه است. به عنوان مثال میتوان از استانداردهای ISO50006 به عنوان تعیین هر چه بهتر خط مبنای انرژی و ISO 50015 به عنوان معیار اندازه گیری و صحت سنجی استفاده نمود .

learningIcon فاز دوم – آموزش

  •  برگزاری دوره آموزشی تشریح مبانی و الزامات استاندارد برای اعضاء کمیته مدیریت انرژی و سایر گروههای مرتبط
  •  برگزاری دوره آموزشی نحوه بازنگری استفاده های انرژی بر اساس استاندارد ISO50001؛
  • برگزاری دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی؛
  •  ارائه گواهینامه معتبر به همکارانی که در دوره شرکت نموده اند

chechIcon فاز سوم: بررسی فرآیندهای تولید و بهره برداری و تعیین عوامل انرژی
در این مرحله تیم های EC2 تشکیل شده و بازنگری انرژی تخصصی برای کل عملیات تولید و بهره برداری انجام می پذیرد


documentIcon فاز چهارم: طرح ریزی و تدوین و استقرار سیستم مدیریت انرژی

در این مرحله مستند سازی و تبیین اجزاء و عناصر اصلی تشکيل دهندة نظام مدیریت انرژی انجام می پذیرد. همچنین بر اساس حوزه فعالیت و وسعت عملیات سازمان، مستندات بصورت آزمایشی در سازمان پیاده سازه میشود.

AuditIcon فاز پنجم: ممیزی نهایی، تثبیت و تحویل سیستم:
با تکمیل مرحله چهارم، نظام مستقر شده و گزارش نهايي و بيلان انجام کارها ارائه می گردد، همچنين کليه روشها، جمع بندی نهايي و کلاسه بندی و برای ممیزی نهایی توسط یک شرکت CB (صادر کننده گواهینامه معتبر استاندارد) آماده می گردد.

پیشنهاد خانه انرژی جهت انجام مدیریت انرژی

۱- تماس با شرکت خانه انرژی جهت تهیه فرم های مدیریت انرژی (فرم های مدیریت انرژی را اینجا دانلود کنید)
۲- تکمیل و ارسال فرم
۳- مشاوره با مهندسین شرکت جهت ارزیابی و تعیین محدوده فعالیت، و اهداف استقرار نظام مدیریت انرژی
۴- ارائه پروپوزال فنی/مالی
۵- حضور در جلسات کارفرما بجهت تشریح کامل پروپوزال پیشنهادی با حضور مدیران ارشد سازمان در صورت نیاز.