پایه چراغ خورشیدی از جمله تجهیزاتی است که ضمن تأمین روشنایی در شب، منجر به کاهش هزینه برق مصرفی جهت روشنایی می گردد. پایه چراغهای خورشیدی شرکت خانه انرژی در مدل های متنوع، مجهز به سیستم کاهش نور در زمان عدم تردد و حرکت در شعاع تعریف شده است که این امر موجب افزایش طول عمر باتری، چراغ و نیز زمان استفاده از انرژی می گردد. ویژگی منحصر به فرد چراغ های خورشیدی شرکت خانه انرژی، استفاده از مجموعه تجهیزات بصورت یکپارچه است بطوریکه ماژول های پنل، باتری، چراغ و ... در قالب یک محصول یکپارچه مشاهده میشود که این ویژگی، حاصل استفاده باتری های نسل جدید بصورت تخت است. محصولات خانه انرژی با استفاده از جدیدترین نسل پایه چراغ های خورشیدی و بصورت هوشمند و در ابعاد و ظرفیتهای متنوع قابل ارائه است.