• کارشناس ابزار دقیق و اتوماسیون
  • طراح و ناظر عالی تاسیسات برقی
  • مجری طرح های عمرانی
  • مدرس در دانشگاه آزاد تهران مرکز و رودهن