نام دوره
طراحی کاربردی و ارائه‌ی عملی خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50006:2014
کد دوره
EHC 04
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

طراحی کاربردی و ارائه‌ی عملی خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50006:2014

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

    • ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمای ISO 50006:2014 و دلایل اهمیت آن در مدیریت انرژی
    • ارائه انواع خطوط مبنا و شاخص‌های عملکرد در سیستم مدیریت انرژی
    • نحوه‌ استخراج خطوط مبنا به همراه ارزیابی شاخص‌های آماری
    • نحوه‌گزارش‌دهی شاخص‌های عملکرد و خطوط مبنای انرژی (به همراه تجارب عملی و کارگاهی)

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

پیش نیاز دوره: EHC 02

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی