نام دوره
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان‌ها با رویکرد استاندارد ISO 50004:2014 (به همراه ارائه تجارب پیاده‌سازی در سازمان های مختلف)
کد دوره
EHC 10
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
3 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان‌ها با رویکرد استاندارد ISO 50004:2014 (به همراه ارائه تجارب پیاده‌سازی در سازمان های مختلف)

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمای ISO 50004:2014 و دلایل اهمیت آن در مدیریت انرژی
  • بررسی الگوی استاندارد ISO 50004:2014 در پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان
  • ارائه مستندات و تجربیات موفق و ناموفق در پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی
  • بررسی نمونه پیوست استاندارد ISO 50004:2014 در پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی در یک صنعت

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی