نام دوره
طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی کاربرد نیروگاه برق خورشیدی (با رویکرد فروش برق به شبکه توزیع و مصرف محلی)
کد دوره
EHC 18
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
1 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی کاربرد نیروگاه برق خورشیدی (با رویکرد فروش برق به شبکه توزیع و مصرف محلی)

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه‌ی کلیات طراحی نیروگاه‌های خورشیدی
  • طراحی سیستم خورشیدی بصورت متصل و منفصل از شبکه
  • نحوه‌ی شبیه‌سازی سیستم‌های خورشیدی بر اساس نرم افزار PVSYST
  • ارزیابی اقتصادی طرح نیروگاه خورشیدی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی