نام دوره
تحلیل روش های کاربردی نوین در بهبود عملکرد انرژی الکتریکی در صنایع و تجهیزات انرژی بر
کد دوره
EHC 13
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

تحلیل روش های کاربردی نوین در بهبود عملکرد انرژی الکتریکی در صنایع و تجهیزات انرژی بر

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • نحوه‌ی ارزیابی عملکرد انرژی در بخش انرژی الکتریکی
  • تعیین عملکرد بهینه (به همراه ارائه نمونه های تجربی)
  • تحلیل و تعیین دلایل انحراف از عملکرد مناسب
  • ارائه سناریوهای بهبود وضعیت عملکرد در تجهیزات انرژی بر الکتریکی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی