نام دوره
تئوری تکنیک‌های اندازه‌گیری، صحه‌گذاری و محاسبات میزان صرفه جویی انرژی در پروژه‌های بهبود بر اساس استانداردهای سری ۱۷۷۴۰
کد دوره
EHC 21
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

تئوری تکنیک‌های اندازه‌گیری، صحه‌گذاری و محاسبات میزان صرفه جویی انرژی در پروژه‌های بهبود بر اساس استانداردهای سری ۱۷۷۴۰

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه چارچوب کلی استاندارد سری ISO 17740 و ارتباط آن با مدیریت انرژی
  • ارائه انواع روش‌های صرفه‌جویی انرژی
  • ارزیابی نحوه صحه‌گذاری و فنون اماری در ارتباط با موضوع استاندارد
  • نحوه‌گزارش‌دهی (به همراه تجارب عملی و کارگاهی)

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی