نام دوره
تئوری تشریح الزامات مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 با رویکرد ارائه تجارب پیاده سازی سیستم در سازمان ها
کد دوره
EHC 02
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

تئوری تشریح الزامات مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 با رویکرد ارائه تجارب پیاده سازی سیستم در سازمان ها

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • تشریح ساختار کلی استاندارد مدیریت انرژی
  • نحوه ی اجرای چرخه ی PCDA در سازمان بر اساس الزامات استاندارد مدیریت انرژی
  • ارائه الزامات بخش طرح ریزی، عملیات، اجرا و بررسی بر اساس استاندارد ISO 50001
  • ارائه ی نمونه ها و تجارب کاربردی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی