نام دوره
بررسی کاربردی نحوه ی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50015:2014
کد دوره
EHC 05
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
1 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

بررسی کاربردی نحوه ی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50015:2014

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمای ISO 50015:2014 و دلایل اهمیت و ارتباط آن در مدیریت انرژی
  • ارائه متد اندازه‌گیری و روش صحه‌گذاری و کاربرد آن در سیستم های مدیریت انرژی
  • ارزیابی اجمالی شاخص‌ها و مفاهیم آماری
  • نحوه‌گزارش‌دهی پروژه های M&V (به همراه تجارب عملی و کارگاهی)

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

پیش نیاز دوره: EHC 02

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی