نام دوره
اصول مدلسازی انرژی
کد دوره
EHC 25
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

اصول مدلسازی انرژی

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • کلیات مدلسازی انرژی
  • نحوه‌ی انتخاب مدل در طرح‌های متفاوت
  • کلیات روش تحلیل مدلسازی انرژی
  • نحوه‌ی ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج مدل در نمونه‌های تجربی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی