نام دوره
ارزیابی و تحلیل کاربرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
کد دوره
EHC 19
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارزیابی و تحلیل کاربرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه‌ی کلیات و انواع انرژی های تجدیدپذیر
  • ارزیابی پتانسیل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
  • پتانسیل های موجود و آنالیز کلی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
  • ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی