نام دوره
ارزیابی و تحلیل پیشرفته ی عملکرد انرژی در سیستم های تولید و توزیع هوای فشرده
کد دوره
EHC 12
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارزیابی و تحلیل پیشرفته ی عملکرد انرژی در سیستم های تولید و توزیع هوای فشرده

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • نحوه‌ی ارزیابی عملکرد انرژی در سیستم‌های هوای فشرده
  • تعیین عملکرد بهینه در سیستم‌های هوای فشرده (به همراه ارائه نمونه های تجربی)
  • تحلیل و تعیین دلایل انحراف از عملکرد مناسب
  • ارائه سناریوها و چالش‌های بهبود وضعیت عملکرد سیستم هوای فشرده

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

پیش نیاز دوره: EHC 07

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی