نام دوره
ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در صنعت با رویکرد استاندارد ISO 50002 در سطوح مختلف (قابل ارائه در یک صنعت خاص)
کد دوره
EHC 07
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در صنعت با رویکرد استاندارد ISO 50002 در سطوح مختلف (قابل ارائه در یک صنعت خاص)

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • ارائه چارچوب کلی استاندارد راهنمای ISO 50002:2014 و دلایل اهمیت و ارتباط آن در مدیریت انرژی
  • ارائه سطوح مختلف ممیزی فنی انرژی و کاربرد هریک در ممیزی فنی
  • تشریح متدولوژی اجرای ممیزی فنی انرژی مبتنی بر رویکرد ISO 50002:2014
  • نحوه‌گزارش‌دهی پروژه های ممیزی فنی انرژی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی