نام دوره
ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در ساختمان
کد دوره
EHC 09
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در ساختمان

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • بررسی رفتار مصرف انرژی در ساختمان
  • تشریح الزامات ملی در حوزه‌ی ساختمان
  • نحوه اندازه‌گیری و اجرای ممیزی فنی انرژی
  • ارائه‌ی متدهای نوین در صرفه‌جویی مصرف انرژی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی