نام دوره
ارائه‌ی اهداف و نحوه‌ی اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 19011 (قابل ارائه بصورت کارگاهی)
کد دوره
EHC 06
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارائه‌ی اهداف و نحوه‌ی اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 19011 (قابل ارائه بصورت کارگاهی)

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • بررسی مختصر ساختار و الزامات استاندارد ISO 50001
  • تشریح انواع ممیزی، نحوه‌ی برنامه‌ریزی و اجرا ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011
  • ارائه انواع نگرش و فنون ممیزی
  • ارزیابی نحوه‌ی گزارش‌دهی و ثبت عدم انطباق در سیستم مدیریت انرژی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

پیش نیاز دوره: EHC 02

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی