نام دوره
آنالیز و تحلیل اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی
کد دوره
EHC 24
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
2 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

آنالیز و تحلیل اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • کلیات شاخص‌های اقتصادی
  • نحوه محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی مبتنی بر فنون آماری
  • تجزیه و تحلیل اقتصادی در پروژه‌های بهبود
  • نحوه‌ی انتخاب پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی