برنامه‌ریزی به‌عنوان یکی از ابزارهای نیل به اهداف بزرگ و چشم‌اندازهای آینده است.
هرچه هدف اين چشم‌انداز بزرگ‌تر باشد نياز به برنامه‌ريزي دقيق‌تر و تلاش بيشتري خواهد داشت.بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ۵برنامه براي توسعه همه‌جانبه كشور نوشته شد و هركدام از اين برنامه‌ها با توجه به مقطع زماني و مشكلات و تنگناهاي موجود تجربيات ذيقيمتي براي كشور حاصل كردند.

اكنون نيز دولت با استفاده از كارشناسان باتجربه و دانش به‌دست‌آمده در ۵دوره برنامه‌ريزي در كشور و با توجه به اسناد بالادستي مانند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه ششم توسعه را تدوين كرده و آماده ارائه به مجلس است.در بخش انرژي، شرايط به‌گونه‌اي است كه زيرساخت‌هاي خوبي براي كار و ارتقاي جايگاه كشور هم از حيث بهره‌وري انرژي و اصلاح الگوي مصرف و هم از نظر افزايش توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين حوزه به‌وجود آمده كه مي‌توان به‌واسطه اين ظرفيت ايجاد شده گام‌هاي بلندي برداشت. از سوي ديگر شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي هم ما را به سمت توسعه اين بخش سوق مي‌دهد.

در بخش بهره‌وري، قانوني كه در مجلس به تصويب رسيد براي اصلاح الگوي مصرف، قانوني بسيار مترقي و كارآمد است كه وقت زيادي روي آن صرف شد و اميد است كه دولت محترم در اجرايي كردن آن به‌طور فعالانه در صحنه باشد.با كاهش شديد قيمت نفت خام، براي رسيدن به اقتصاد بدون نفت و كاهش وابستگي بودجه و عدم‌كسري بودجه، ناچار هستيم بهره‌وري را در كشور افزايش دهيم.

ظرفيت جديدي كه در دهه اخير در بخش انرژي در دنيا ايجاد شده و مقدمات حركت سريع به سمت افزايش بهره‌وري انرژي را فراهم كرده است، شركت‌هاي خدمات انرژي هستند.اين شركت‌ها با بررسي شرايط موجود و پيشنهاد شرايط بهينه، نقش بسيار مهمي در كاهش مصرف انرژي و طبيعتا كاهش هزينه‌ها دارند. زمينه اصلي پاگرفتن اين شركت‌ها در برنامه پنجم توسعه به‌وجود آمد و با تصويب آيين‌نامه اين شركت‌ها، اكنون در برنامه ششم مي‌توان منتظر رشد و بالندگي اين شركت‌ها و در حقيقت صنعت خدمات انرژي شد.

در عرصه بين‌المللي هم محدوديت‌ها و سختگيري‌هايي براي كشورهاي آلوده‌كننده محيط‌زيست وضع خواهد شد كه ما را مجبور مي‌كند به سمت افزايش بهره‌وري و استفاده از سوخت پاك حركت كنيم.رفع تحريم‌ها هم مي‌تواند به‌عنوان يك محرك در اين عرصه به ما كمك كند و با بهره‌گيري از تكنولوژي روز و سرمايه مناسب، مي‌تواند صنعت بهينه‌سازي‌ را در كشور رونق دهد.

رئيس كميسيون انرژي مجلس

به نقل از همشهری