مدیر دفتر مطالعات و بهره‌ وری منابع تولید سابا گفت: با اجرای طرح بهبود کارایی تولید در نیروگاه شهید رجایی قزوین، در ساعت های اوج مصرف فصل تابستان ۴۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می شود.به‌ گزارش وزارت نیرو، «غلامرضا بیاتی» افزود: سازمان بهره وری انرژی ایران از محل طرح افزایش کارایی تولید در نیروگاه‌ های بخاری و گازی، در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ به نصب و اجرای سامانه خنک‌ کاری هوای ورودی به روش مه ‌پاش در دو بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی قزوین اقدام کرد که با اجرای این پروژه افزایش توانی به میزان ۲۳ مگاوات در واحدهای گازی ۳ و ۴ و همچنین ۲۵ مگاوات در واحدهای گازی ۵ و ۶ حاصل شده است. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بهترین کارکرد این سامانه برای خنک ‌کاری هوا در شرایط گارانتی طرح (حدود ۳۸ درجه و ۱۰ درصد رطوبت) است، بنابراین افزایش توان دقیق در ساعت های اوج بار خواهد بود.وی ادامه داد: آزمایش عملکرد این سیستم‌ها در روزهای پایانی خردادماه پیش از زمان اوج بار در نیروگاه شهید رجایی انجام می‌پذیرد.پیش از این «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو خبر داده بود: تعمیر همه نیروگاه‌های کشور پایان یافته است و آمادگی خوبی برای تامین برق در تابستان امسال در نیروگاه ‌ها وجود دارد. همچنین اقدام هایی برای کاهش تلفات شبکه برق کشور انجام شده است که کمک می کند میزان برق تولیدی برای تامین نیاز کفایت کند.

به نقل از خبرگذاری شانا