با موافقت وزیر نفت، ۱۶ روستای همجوار طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت گازرسانی می‌شود.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: از جمله ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت متن، کاهش تعارضات اجتماعی و مدیریت آن است که به این منظور توجه موثر به شناسایی نیازهای واقعی و اهتمام در برآورده‌سازی درخواست‌های اصلی ساکنان محلی، سبب همراهی این ذی‌نفعان با اهداف توسعه‌ای شرکت متن خواهد شد.

وی افزود: به جریان انداختن و تسریع  در موضوع گازرسانی روستاهای منطقه عملیاتی غرب کارون، از جمله اقدام‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود سهم بسزایی در افزایش تعاملات بدنه اصلی مردم و شرکت متن به مثابه نماینده شرکت ملی نفت ایفا کند.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از جمله محدودیت‌های موجود در موضوع گازرسانی به روستاهای منطقه‌ غرب کارون را پراکندگی روستاها از یکدیگر دانست و تصریح کرد: اگر تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است، به‌دلیل جمعیت کم بعضی از روستاها و پراکندگی آنها از یکدیگر بوده است.

فرضی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده از میان ۷۵ روستا که در منطقه‌ ‌طرح‌های عملیاتی غرب کارون وجود دارند، ۱۶ روستا در اولویت گازرسانی قرار گرفته‌اند و اجرای این پروژه در دو فاز مجزا پیش‌بینی شده است.

وی درباره انجام فعالیت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی (CSR) در شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: با توجه به این نکته که در الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام اینگونه فعالیت‌ها تعریف شده، در طرح‌هایی مانند سپهر، جفیر، آبان و پایدار غرب نیز این امکان برای شرکت مهندسی و توسعه نفت پیش‌بینی شده است که بتوانیم به‌صورت شفاف وارد میدان شویم و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را با حضور همه ذی‌نفعان به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اظهار کرد: در طرح‌هایی مانند احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران)، پروژه‌هایی مربوط به مقوله مسئولیت اجتماعی در حال برنامه‌ریزی است، همچنین مقرر شده از ظرفیت‌های نیروهای بومی در دانشگاه‌های همجوار طرح‌های آبان و پایدار غرب برای بحث مطالعاتی این میدان‌ها استفاده شود.