شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در تشریح عملکرد حوزه مدیریت امور فنی در سه ماه نخست امسال، از کاهش ۸۰ درصدی میزان گازسوزی در تأسیسات نفتی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، منصور ترکمان‌اسدی، مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: با برنامه‌ریزی مهندسی فرآورش در زمینه‌ تداوم تولید با حداقل هدررفت منابع و آلودگی محیط زیست، میزان گازسوزی در بهار امسال به یک‌پنجم مدت مشابه پارسال کاهش یافت.

وی افزود: ۱۸ هزار و ۶۷۰ نقطه از مخازن و خطوط لوله شرکت در سه ماه نخست امسال با کمک آزمون فراصوت ضخامت‌سنجی شده است که ارزیابی درونی و عیب‌یابی سطحی بالغ بر ۶۰۰ هزار دسی‌مترمربع را شامل می‌شود.

مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: در بخش مهندسی بازرسی فنی و خوردگی فلزات، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مورد فعالیت نظارتی انجام و ۴۵۰ دستورعمل و گزارش تعمیراتی صادر شده است. افزون بر این، در بخش عملیات خوردگی فلزات نیز بیش از هزار و ۵۰۰ مورد بازدید و بازرسی سیستم حفاظت خارجی، کوپن و پراب افزون بر سیستم‌های تزریق مواد شیمیایی انجام شد.

ترکمان‌اسدی یادآور شد: انجام بیش از ۲۰ مورد عملیات درون‌چاهی با استفاده از لوله مغزی سیار، مشبک‌کاری سه حلقه چاه و انجام آزمایش نمودارنگار تولید روی سه حلقه چاه و اسیدکاری گسترده سه حلقه چاه دیگر را می‌توان از اهم فعالیت‌های مهندسی بهره‌برداری در این مدت برشمرد.

وی ارائه خدمات رایانه‌ای را بخش مهم فعالیت‌های پشتیبانی تولید دانست و گفت: به‌روزرسانی استاندارد و مدیریت امنیت اطلاعات ISMS هم‌زمان با تعمیرات پیشگیرانه سامانه‌های رایانه‌ای صنعتی انجام شده است.