توسعه گازرسانی در روستاهای بالای ٢٠ خانوار کشور و پوشش کامل شبکه گاز شهرها از جمله بزرگ‌ترین خدمات وزارت نفت به مردم به‌شمار می روند.
حسین امیری خامکانی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت یازدهم، برنامه خوبی برای بهره برداری از فازهای پارس جنوبی براساس اولویت انجام شد.

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرایی شدن برنامه های تعریف شده، گاز از پارس جنوبی وارد شبکه گازرسانی کشور شد.

وی گفت: از سوی دیگر، با تصویب بند (ق) تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ و قانون رفع موانع تولید در سال‌های بعد، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه شبکه گازرسانی و جایگزینی گاز با سوخت مایع ایجاد شد.

امیری خامکانی ادامه داد: در این میان، هماهنگی خوبی میان وزارت‌خانه های نفت و نیرو برای جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع انجام شد.

به گفته نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تحقق این فعالیت‌ها، گازرسانی تسریع یافت و براساس برنامه های تعریف شده، تا پایان سال ٩٦ شاهد پوشش کامل شبکه گازرسانی شهرها و روستاهای بالای ٢٠ خانوار کشور خواهیم بود.

وی تاکید کرد: گازرسانی به شهرها و روستاها، از جمله بزرگ‌ترین خدمات وزارت نفت به مردم به‌شمار می رود.