با اجرای مصوبه مجلس از سوی وزارت نفت و تا ٣ سال آینده
وزارت نفت با مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مکلف شد ظرف مدت سه سال، کیفیت تمام فرآورده های نفتی کشور را مطابق استاندارد ملی که در سطح استاندارد یورو ٤ تعریف شده است، تولید و عرضه کند.
به گزارش خبرنگار، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا همه سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت‌سفید حداکثر از سه سال آینده مطابق با استانداردهای ملی مصوب تولید و عرضه شود.

این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت مورخ دهم اردیبهشت ماه سال ٩٣، وزارت نفت مکلف شده بود که فقط بنزین و گازوئیل را به صورت یورو ٤ و فقط در هشت کلانشهر کشور توزیع کند که این مهم محقق شده است.

شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در این باره گفت: تاکنون وزارت نفت مکلف بود که تنها دو فرآورده بنزین و گازوئیل را با استاندارد یورو ٤ به عنوان استاندارد ملی در ٨ کلان شهر کشور عرضه کند، که پس از این مصوبه و مهلت قانونی عنوان شده، باید تمام فرآورده ها با استاندارد ملی که در سطح استاندارد یورو ٤ است در تمام شهرهای کشورعرضه شود.

این مصوبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه هوای پاک با ماده ١٨، شکل گرفت.