پیک مصرف برق شبانه با یکهزار و ١٤٧ مگاوات افزایش به ٤٣ هزار و ٤٤٦ مگاوات رسید.

 

 به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، پیک مصرف برق شبانه، با ثبت رقم ٤٣ هزار و ٤٤٦  مگاوات و افزایش نسبی یکهزار و ١٤٧ مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در سال گذشته روبرو شد.

برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در این زمان در مقایسه با روز قبل که رقمی معادل ٤٧ هزار و ١١٧ مگاوات گزارش شده بود، سه هزار و ٦٧١ مگاوات کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: در این روز کل مبادلات روزانه برق، یکهزار و ٧٥٤ مگاوات گزارش شد، که یکهزار و ٣٧٠ مگاوات آن صادر و ٣٨٤ مگاوات آن وارد شده است.

ذخیره نیروگاهی در این روز معادل سه هزار و ١١٢ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز، یکهزار و ٤٠٧ مگاوات افزایش نشان می‌دهد. مصرف برق صنایع در این روز برابر با سه هزار و ٨٨٦ مگاوات گزارش شده است.

به نقل از خبرگذاری شانا