اوپک، آژانس بین المللی انرژی و اداره انرژی آمریکا در تازه ترین پیش بینی خود در ماه مه، تقاضا برای نفت را ٩٤ تا ٩٥ میلیون بشکه در روز پیش بینی کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، در حالی که پیش بینی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای تقاضای نفت ٩٤ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز برای سال ٢٠١٦ را نشان می دهد، آژانس بین المللی انرژی و اداره انرژی آمریکا این رقم را بیش از ٩٥ میلیون بشکه عنوان می کنند.آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه مه خود اعلام کرده است که تقاضای جهانی نفت امسال به ٩٥ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز می رسد، این در حالی است که این رقم پارسال ٩٤ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز بوده است؛ اداره انرژی آمریکا اما آمار تقاضا برای نفت را برای امسال، ٩٥ میلیون و ٢٤٠ هزار بشکه در روز عنوان کرده است.براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تقاضا برای نفت اوپک در سالجاری ٣٢ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز خواهد بود در حالی که دپارتمان انرژی آمریکا، تقاضا برای نفت اوپک را ٣٢ میلیون و ٤٣٠ هزار بشکه در روز عنوان کرده است.پیش بینی اوپک از تقاضا برای نفت خام اعضای این سازمان در سال ٢٠١٦ میلادی، ٣١ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز را نشان می دهد، که به نظر می رسد این پیش بینی از دیگر پیش بینیها با توجه به مازاد عرضه که در بازار نفت وجود دارد واقع بینانه تر باشد.

 به نقل از خبرگذاری شانا