پیشرفت پروژه لرزه‎نگاری سه‎بعدی سپهر به ۱۱۱ درصد رسید و پیش‎بینی می‎شود با افزایش میزان پیشرفت پروژه تا ۱۲۰ درصد، اطلاعات لرزه‎ای مورد نیاز مدیریت اکتشاف در ناحیه دشت آبادان و دزفول شمالی تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار، بهمن سلیمانی، معاون امور اکتشاف مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از پیشرفت ١١١ درصدی پروژه لرزه‎نگاری سه‎بعدی سپهر خبر داد و گفت: این عملیات با هدف اکتشاف تله‎های چینه‎ای و تله‎های مرکب چینه‎ای و ساختمانی در بخش‎هایی از نواحی دشت آبادان و دزفول شمالی طراحی شده و در حال اجراست.

وی افزود: با رسیدن پیشرفت این پروژه لرزه‎نگاری به ١٢٠ درصد، انتظار می‎رود اطلاعات لرزه‎ای مدنظر در این پروژه بدست آید.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، در پروژه‎های لرزه‎نگاری اکتشافی، برنامه عملیاتی با پیش فرض ١٠٠ درصد طراحی می‎شود اما به دلیل خصوصیت غیرقابل پیش‎بینی بودن قطعی ساختارها در زیر زمین، در صورتی که حین انجام عملیات لرزه‎نگاری بخشی از یک ساختمان جدید کشف شود، به منظور شناسایی ابعاد کامل ساختمان جدید و برداشت کامل اطلاعات لرزه‎ای و زمین‎شناسی، سقف برنامه از ۱۰۰ درصد تعریف شده فراتر می‎رود.

به این ترتیب، با توجه به اینکه پروژه‎های لرزه‎نگاری اکتشافی با افزایش حجم کار مواجه می‎شوند و همچنین به دلیل اهمیت برداشت کامل اطلاعات لرزه‎ای در پروژه‎های اکتشافی، با توافق هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، اختیار افزایش و یا کاهش سقف فعالیت‎ها تا ۲۵ درصد به مدیریت اکتشاف تفویض شده که در پروژه سپهر با تجدید برنامه‎ریزی، هم‎اکنون ۱۱ درصد اطلاعات بیش از برنامه عملیاتی پیش‏‎بینی شده برداشت شده است.

سلیمانی ادامه داد: پیمایش لرزه‎نگاری سپهر در جنوب غرب کشور در قالب پروژه لرزه‎نگاری سه بعدی و دوبعدی و برداشت سه‎مولفه‎ای برنامه‎ریزی شده است که انجام عملیات لرزه‎نگاری سه‎بعدی در هزار و ۴۶۰ کیلومتر مربع و دو بعدی و سه مولفه ای برای ١٦٠ کیلومتر بوده است.

وی مدیریت اکتشاف را پیشتاز در استفاده از روش‎های جدید ژئوفیزیکی در صنعت نفت معرفی کرد و گفت: برداشت سه‎مولفه‎ای برای نخستین بار در ایران در پروژه سپهر انجام شده است که این اقدام، افزون بر کمک به شاخص‎های تولید و برداشت پارامترهای مخزنی، به پردازش دقیق اطلاعات لرزه‎ای هم کمک می‎کند.