مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران، از پیشرفت ٩١ درصدی عملیات حفاری ٤٠ حلقه چاه در این میدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار، منوچهر اسدی با بیان این‌که تاکنون برای حفر ٤٠ حلقه چاه افزون بر ١٤٠ هزار متر حفاری صورت گرفته است، افزود: هشت دستگاه حفاری سنگین خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری این چاه‌ها بکار گرفته شده اند.

پس از خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان آزادگان جنوبی و اوایل سال ٩٣، حفاری ٤٠ حلقه چاه این میدان از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد.

اسدی با اشاره به محول شدن تعمیر و تکمیل سه حلقه چاه آزادگان جنوبی به شرکت ملی حفاری ایران، ادامه داد: از مجموع ٣+٤٠ حلقه چاه در زمان حاضر، حفاری ٣٠ حلقه چاه تکمیل، نهایی و در اختیار کارفرما قرار گرفته است.

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران هم افزایی و همکاری نزدیک میان مدیران و متخصصان این شرکت با شرکت مهندسی و توسعه نفت در اجرای پروژه منطبق با برنامه را با اهمیت دانست و اظهار کرد: چاه‌های باقیمانده نیز تا پایان امسال تکمیل و تحویل کارفرما خواهد شد.

وی پروژه حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی را که به صورت کلید در دست اجرا و مراحل طراحی، مدیریت، تامین کالا و مواد و ارائه خدمات جانبی به عهده این شرکت است، از جمله پروژه‌های موفقی عنوان کرد که در میدان‌های مشترک اجرا می شود.

شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون حفاری در میدان های یاران جنوبی، آذر، فاز ١٤ پارس جنوبی و بخش خشکی میدان گازی کیش را به صورت EPDS در دست اجرا دارد.