شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (اوپیک) در سال ٢٠١٢ در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت که خوشبختانه با گذشت یک سال از اجرای برجام، تحریم آن لغو شده است.
به گزارش خبرنگار افخم زروانی، رئیس صندوق های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به لغو تحریم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (اوپیک) اظهار کرد: شورای اتحادیه اروپا با اصلاح مصوبه های پیشین خود، تحریم های این شرکت را لغو کرد.

وی تصریح کرد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در گذشته در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت که خوشبختانه با گذشت یک سال از اجرای برجام، شاهد لغو تحریم ها هستیم.

رئیس صندوق های بازنشستگی صنعت نفت گفت: این رویداد با توجه به نقش شرکت سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بر روند رشد و توسعه شرکت های زیرمجموعه اثر مثبت خواهد داشت.

زروانی ادامه داد: با لغو تحریم ها، همچنان بهره مندی حداکثری از توان داخلی و حرکت به سمت تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی دنبال می شود و البته از فضای به وجود آمده برای رشد شرکت ها، حداکثر استفاده خواهد شد. از این رو اوپیک و به دنبال آن مجموعه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت با قدرت بیشتر ماموریت های پیش بینی شده خود را انجام می دهند.

بر اساس اعلام اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، همزمان با سالروز اجرایی شدن برجام، شورای اتحادیه اروپا با اصلاح مصوبه‎های پیشین خود، تصمیم گرفت تحریم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (اوپیک) را لغو کند و بدین ترتیب این شرکت که از سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم های اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود، از روز ۲۸دی ۱۳۹۵ از این فهرست خارج شد.

اوپیک، شاخه اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت نفت است که در طی حدود ٢ دهه گذشته در زنجیره تامین منابع مالی و سرمایه گذاری طرح های عمده صنایع نفت و گاز کشور نقش آفرین بوده است.