به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس ، اما ريچارد، كارشناس موسسه تحقيقاتي BMI، تأكيد كرد علي رغم مخاطرات موجود براي سرمايه گذاران، چشم انداز بخش انرژي ايران مثبت است.

ريچارد تأكيد كرد با آزاد شدن امكان سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران، حجم قابل توجهي از سرمايه هاي خارجي به اين كشور سرازير خواهد شد كه بخش عمده‌اي از آن از سوي شركت‌هاي اروپايي انجام خواهد گرفت.

وي تأكيد كرد ريسك سرمايه گذاري در ايران براي اين شركت ها تا حدودي بالا خواهد بود اما ارزش آنچه اين كشورها از حضور در ايران بدست مي آورند، از مخاطرات بيشتر خواهد بود.

اين كارشناس افزود: ايران داراي ذخاير عظيم نفتي و گازي است و هزينه پايه سرمايه گذاري در ايران پايين است و احتمالا ايران يكي از بیشترین رشد ها را در جهان در ۱۰ سال آينده تجربه خواهد كرد.

ريچارد تأكيد كرد از منظر موسسه BMI ايران تا سال ۲۰۱۷ روزانه ۵۰۰ هزار بشكه به توليد نفت خود خواهد افزود كه بخش زيادي از آنرا صادر خواهد كرد.

بنا به اعلام اوپك، ايران در ماه ژانويه سال جاري با توليد ۲.۹۲۵ ميليون بشكه نفت در روز ۳۸ هزار بشكه بيشتر نفت توليد كرده است.

ريچارد تأكيد كرد با توجه به مازاد عرضه بالاي نفت در بازار نفت جهاني، در كنار ابهامات و عدم اطمينان موجود نسبت به رشد اقتصاد جهاني، بازار نفت در نيمه نخست سال ۲۰۱۶ پرنوسان خواهد بود.

از سوي ديگر كاهش شديد هزينه كرد شركت ها به بازگشت تعادل به بازار نفت درنيمه دوم سال جاري كمك خواهد كرد.

وي ادامه داد بعيد به نظر مي رسد تا پيش از بازگشت تعادل به بازار نفت قيمت اين حامل انرژي تثبيت شود.

به نقل از خبرگذاری فارس