با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، پروژه رصد ایستگاه‌های گاز شرکت‌های گاز استانی در ستاد مدیریت گازرسانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز، حامد هاشمی ملایری، رئیس امور بهره برداری مدیریت گازرسانی در این مراسم که با حضور حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد، ،گفت: این پروژه از سال ۸۷ با طرح مطالعاتی خواندن از راه دور کنتورهای خانگی و رصد ایستگاه‌های گاز، آغاز و پس از یک سال بررسی به دو بخش کنتورخوانی از راه دور و رصد ایستگاه های گاز کل کشور تقسیم شد.

وی افزود: این پروژه به صورت پایلوت در ایستگاه های گاز دو نیروگاه گازی و با همکاری یک شرکت پیمانکاری انجام و نتایج آن منجر به تدوین دستورکار رصد ایستگاه های گاز شد.

رئیس امور بهره برداری مدیریت گازرسانی تصریح کرد: پس از ابلاغ دستورکار به همه شرکت‌های گاز استانی، شرکت گاز استان زنجان، داوطلبانه به عنوان نخستین شرکت، اقدام به اجرای سامانه رصد بر اساس دستورکار یاد شده کرد و پس از آن ۱۶ شرکت گاز استانی بر اساس بودجه دریافتی به تدریج ایستگاه های خود را مجهز به سامانه رصد کردند.

هاشمی ملایری عنوان کرد: به ازای اجرای سامانه رصد روی هر ایستگاه گاز شهری (CGS) به طور میانگین ۳۰ میلیون و هر ایستگاه جایگاه سوخت گاز طبیعی (CNG) ۱۵میلیون تومان هزینه شده است.

وی هدف از اجرای این سامانه را مدیریت انرژی، مدیریت تجهیزات ایستگاه‌ها و ارائه الگوی مصرف کنندگان گاز عنوان کرد و گفت: با اجرای کامل این سامانه، استفاده بهینه از نیروی انسانی، احتساب گازهای محاسبه نشده، طراحی بهینه شبکه‌های تغذیه و توزیع محقق می‌شود.

رئیس امور بهره برداری مدیریت گازرسانی با بیان این که طراحی مهندسی این سامانه کاملا بومی بوده و بر اساس فناوری روز اتوماسیون صنعتی (IIOT) است، اظهار کرد: برخط بودن سامانه و استفاده از روزآمدترین پروتکل‌های اسکادا در دنیا از ویژگی‌های این سیستم است.

به گفته هاشمی ملایری، پس از کشورهای روسیه، آمریکا و آلمان، ایران چهارمین کشوری است که از این فناوری استفاده می‌کند.