سکوی R۴ میدان نفتی رشادت در منطقه عملیاتی لاوان گلباران شد؛ سکویی که ٣٠ سال پیش در چنین روزی مورد تجاوز دشمن قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار، این سکو با حضور رضا حقیقی، رئیس منطقه عملیاتی لاوان و دیگر رؤسای این منطقه گلباران و در ادامه، به آقایان فریبرز ادراکی و عبدالزهرا حمدانی مطلق که در زمان حمله به سکوی رشادت آنجا حضور داشته اند، هدایایی به رسم یادبود اعطا شد.

نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ٣٠ سال پیش، با حمله به حوزه نفتی در آب‌های سرزمینی کشورمان در خلیج فارس، سکوی نفتی «رشادت» را مورد حمله قرار داد.