دور دوم نخستین همایش علمی و پژوهشی افقهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران، مهرماه امسال برگزار می شود.به گزارش شانا، دور دوم نخستین همایش علمی و پژوهشی افقهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران، ١٦ مهرماه امسال برگزار می شود.این همایش در سه محور شیمی، مهندسی شیمی و در بخش صنایع پتروشیمی همایش علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران، برگزار می شود.محورهایی همچون کاربرد نانوکامپوزیتها در ساخت پلیمرهای صنعت پتروشیمی، نانوساختارهای کربنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نانو لوله های کربنی و کاربردهای محیطی و انرژی آنها، کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کاربرد نانومواد در ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی، کاربرد نانو کامپوزیتهای پلیمری در صنایع نفتی، کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط زیست، زئولیتها و کاربردهای آنها در صنایع نفتی، کاربرد نانو مواد در جلوگیری از خوردگی، کاربرد نانوفناوری در حفظ محیط زیست، نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز و کاربرد نانومواد در روان کننده ها در این همایش بررسی می شود.

به نقل از خبرگذاری شانا