مصرف گاز نیروگاه شهید رجایی استان قزوین در ٩ ماه امسال با ٢٨ درصد افزایش به دو میلیارد و ٢٤٧ میلیون متر مکعب رسیده است.
اسماعیل مفرد بوشهری، مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در ٩ ماه پارسال، یک میلیارد و ٧٧٠ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی این استان تحویل شده که این مقدار در ٩ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ٢٨ درصد رشد نشان می‎دهد.

وی افزود: آذرماه امسال، در مجموع ٣٧٠ میلیون و ٥٢٤ هزار مترمکعب گاز به بخش‌های مختلف مصرف این استان تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ادامه داد: از مجموع گاز مصرف شده طی بازه زمانی یادشده در سطح استان، ٣١٦ میلیون مترمکعب گاز به بخش‌های خانگی و صنعتی و ٥٤ میلیون مترمکعب نیز به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده است.

بوشهری تاکید کرد: حجم گاز مصرفی استان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در حوزه گازرسانی به روستاها گفت: طرح‌های گازرسانی به ١٤٦ روستای استان قزوین هم اکنون به طور جدی در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ادامه داد: با بهره برداری از این طرح‌ها، ١١ هزار و ٣٨٧ خانوار روستایی از مزایای گاز برخوردار می شوند.

به گفته بوشهری، هم اکنون در چند منطقه استان از جمله آوج، الموت و طارم طرح‌های مختلف گازرسانی درحال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد: براساس برنامه های تعریف شده، طرح‌های گازرسانی به ٦٠ روستا تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.