نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رشد مصرف بنزین مربوط به افزایش جمعیت و تعداد خودرو‌هاست و ارتباطی به حذف سهمیه بندی ندارد، سهمیه بندی بنزین بیشتر از آن‌که مصرف را کنترل کند، سو استفاده غیرمجاز از کارت‌های سوخت را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار، غلامرضا حیدری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: افزایش مصرف بنزین ارتباطی به حذف سهمیه بندی ندارد، چنانچه در زمان سهمیه بندی بنزین نیز با کاهش خیره‌کننده ای در مصرف رو‌به‌رو نبودیم.

وی افزود: هم اکنون افزایش مصرف بنزین مربوط به افزایش جمعیت و تعداد خودرو‌هاست، میزان مصرف بنزین را نباید با ۱۰ سال گذشته مقایسه کرد.

حیدری با اشاره به این‌که در زمان سهمیه بندی بنزین سو استفاده‌هایی از کارت‌های سوخت انجام می‌شد، تصریح کرد: سهمیه‌بندی بنزین بیشتر از آن‌که مصرف را کنترل کند، سواستفاده غیرمجاز از کارت‌های سوخت را در پی داشت.