نخستین کمیته اچ‌اس‌ئی پیمانکاران پیمان‌های مستمر و پروژه‌ای شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌منظور تبیین اهداف، برنامه‌ها و ابلاغ سیاست‌های حوزه عملکردی اچ‌اس‌ئی پیمانکاران در سال ۱۴۰۰ در پایانه نفتی خارک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، محمدجواد دریالعل، رئیس اچ‌اس‌ئی پایانه خارک گفت: با توجه به ضرورت برگزاری نشست‌های کمیته‌های اچ‌اس‌ئی پیمانکاران مطابق الزامات راهنمای مدیریت اچ‌اس‌ئی شرکت ملی نفت ایران با هدف بهبود عملکرد اچ‌اس‌ئی و داشتن آگاهی دوجانبه نسبت به موضوعات مربوطه، نشست‌های کمیته اچ‌اس‌ئی پیمانکاران فعال (پیمان‌های مستمر و پروژه‌ای با دستورعمل اچ‌اس‌ئی نوع ب) در پایانه نفتی خارک برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست موارد و پیشنهادهای جدیدی ازسوی حاضران مطرح و درباره آنها بحث و بررسی شد، افزود: واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران پایانه نفتی خارک با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات، با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت و ایمنی کارکنان، حفاظت از تجهیزات و منابع، صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار و ایجاد شرایط بهینه برای واکنش در زمان وقوع بحران و شرایط اضطراری در حال انجام وظیفه است.