به میزبانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
نخستین سمینار تخصصی چاه‎آزمایی ایران با هدف بررسی چالش‎های پیش روی چاه آزمایی در کشورمان، از صبح روز (دوشنبه، دوم اسفندماه) آغاز به کار کرده است.
به گزارش خبرنگار، سخنرانان در این سمینار یک‎روزه بر اهمیت چاه‎آزمایی به ویژه نقش این فرایند در مدیریت مخزن تاکید کردند و استفاده از فناوری‎ها و ابزارهای نوین را برای بهبود نتایج چاه‎آزمایی ضروری دانستند.

سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در این سمینار عنوان کرد: برگزاری چنین سمینارهایی افزون بر ارتقای سطح دانش و دستاوردهای علمی، می‎‏تواند به برقراری پیوند میان حلقه های مختلف زنجیره ارزش بالادستی صنعت نفت کمک کند.

وی افزود: جدا نگاه کردن به هر یک از حوزه‎های اکتشاف، توسعه و تولید، روند کار در این زنجیره را مختل می کند و در مقابل، ایجاد پیوند بین حلقه های مختلف، در کسب ارزش افزوده بیشتر موثر است.

شهاب گرامی، رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز نیز در این سمینار با تاکید بر اهمیت مدیریت درست مخزن، استفاده از فناوری های روزآمد را در عملیات چاه‎آزمایی از مولفه های موثر در مدیریت مخزن عنوان کرد.

گرامی با بیان اینکه عملکرد مخزن همواره با عدم قطعیت‎هایی روبه‎روست، ادامه داد: باید با بهره مندی از ابزار مناسب، در مسیری حرکت کرد که این عدم قطعیت ها و ریسک ها تا حد ممکن کاهش یابد.

وی گفت: در حوزه چاه‎آزمایی در ایران، باید استفاده از فناوری‎ها، ابزارها و آنالیزهای نوین و کارآمد بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همانطور که در دنیا رایج است، می توان به سمت رفع چالش های موجود از طریق تعریف پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط گام برداشت.

در ادامه این سمینار، محمد شریفی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره تفسیر داده های چاه‎آزمایی مخازن لایه ای و مرتضی یگانه، کارشناس مهندسی نفت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره استفاده از روش Slug test در چاه‎آزمایی صحبت کردند.

ارائه سخنرانی با موضوع «نقش Deconvolution در ارزیابی اطلاعات چاه‎آزمایی و چالش های آن» نیز موضوع سخنرانی عبدالنبی هاشمی، رئیس دانشگاه صنعت نفت بود. مشکلات موجود پیش روی چاه‎آزمایی در ایران نیز در قالب پنلی در این سمینار یکروزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نخستین سمینار تخصصی چاه‎آزمایی ایران از صبح امروز (دوم اسفندماه) در ساختمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران آغاز به کار کرده است و عصر امروز به کار خود پایان می دهد.