در چارچوب قرارداد میان شرکت ملی حفاری و شرکت نفت مناطق مرکزی، نخستین دستگاه حفاری سنگین خشکی این شرکت آماده انتقال به موقعیت عملیاتی میدان گازی تنگ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌بیجار در استان ایلام شد.

به گزارش خبرنگار، حمیدرضا خوشایند، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: براساس قرارداد امضا شده میان شرکت ملی حفاری و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، سه دکل حفاری در موقعیت‎های عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی مستقر می‌شود.

وی گفت: دستگاه ۵۶ فتح که مراحل بازسازی، نوسازی و تعمیرات اساسی آن هم اکنون در سایت بازسازی شرکت، انجام شده، نخستین دستگاهی است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر مهیا شدن مکان مورد نظر به منطقه تنگ بیجار انتقال می‌یابد.

خوشایند یادآور شد: همچنین دستگاه ۵۷ فتح نیز در نفت شهر مستقر شده و دستگاه ۸۲ فتح نیز سومین دکلی است که برای حضور در موقعیت عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر گرفته شده است.