میدان نفتی رسالت در جنوب و در فاصله ۹۳ کیلومتری از جزیره لاوان قرار دارد و دارای ۱۴ حلقه چاه است، تولید روزانه از این میدان نیمه فعال ۸ هزار بشکه نفت است.

به گزارش خبرنگار، مطالعه جامع میدان نفتی رسالت توسط شرکت خدمات مهندسی نفت کیش با مدیریت شرکت نفت فلات قاره ایران در پاییز سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در خرداد ماه ۱۳۸۴ به پایان رسید.

میدان نفتی رسالت در جنوب و در فاصله ۹۳ کیلومتری از جزیره لاوان قرار دارد و دارای ۱۴ حلقه چاه است.