میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته با بیش از یک دلار کاهش رو‌به‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه اینترنتی دبیرخانه اوپک، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته ۶۵ دلار و ۱۱ سنت بود، در حالی که هفته پیش از آن، این سبد نفتی ۶۶ دلار و ۳۹ سنت قیمت داشت.

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در روز جمعه (۱۷ فروردین‌ماه) ۶۴ دلار و ۸۲ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام ۱۴ کشور عضو این سازمان است.