موفقیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در استقرار سیستم مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس فیروز شریفی رئیس برنامه ریزی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از استقرار سیستم مدیریت انرژی در ستاد کرمانشاه خبر داد.

مهندس شریفی در همین ارتباط اظهار داشت: این شرکت پس از یک سال برنامه ریزی و تلاش با حضور سرممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در ستاد کرمانشاه و انجام مرحله نهایی ممیزی مستقل خارجی فرآیند مذکور تکمیل و با همت مدیریت و کارکنان، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ از شرکت Tuv Inter Cert گردید.

وی با تقدیر از مهندس رضایی مدیر عامل، مدیران، روسا و کارکنان شرکت بر استقرار این سیستم در ستاد کرمانشاه گفت:توانمندسازی شرکت برای ایجاد و بهبود سیستم ها و فرایند های ضروری در راستای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، استفاده و مصرف انرژی, کاهش هزینه های مصرف انرژی با اجرای برنامه ها و پروژه های بهبود برنامه ریزی شده در کوتاه، میان و بلندمدت, ایجاد تعهد سازمانی در تمامی سطوح و جایگاهها در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین پاسخگویی به مراجع قانونی و رعایت دستورالعمل ها و الزامات مربوطه از جمله مزایای پیاده سازی این سیستم در شرکت نفت و گاز غرب است.

رئیس برنامه ریزی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در پایان با بیان اینکه فعالیت‌های مذکور با مدیریت این واحد انجام گرفته است، تصریح کرد: انشالله با تداوم حمایت های مجموعه مدیریت شرکت در آینده نزدیک در ساختمان اداری ایلام، مناطق عملیاتی تنگ‌بیجار، نفت شهر و دیگر مناطق عملیاتی غرب, عملیات برنامه ریزی و اجرایی این سیستم آغاز می شود