موسسه مطالعات بین‎المللی انرژی و شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، پژوهشی، مشاوره‎ای، آموزشی و اطلاع‎رسانی، تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند.
به گزارش خبرنگار، این تفاهمنامه همکاری روز (٢٣ فروردین ماه) بین علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و علی مبینی دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‎المللی انرژی امضا شد.
موضوع این تفاهمنامه، ایجاد همکاری مشترک و تبادل اطلاعات، تجربیات، نیروی انسانی و توانایی‎های علمی و ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره‎ای، آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه‎های مرتبط و مورد نیاز سازمان و موسسه اعلام شده است.
تدوین نقشه راه عملیاتی و اجرایی طرح‎های بهینه سازی مصرف سوخت، طراحی و اجرای پایگاه داده‎های انرژی کشور به تفکیک بخش‎های استانی و ملی، تدوین و اجرای تراز انرژی استانی کشور و برگزاری سمینارها و کارگاه‎های آموزشی مرتبط با موضوع تفاهم نیز از زمینه های همکاری طرفین است.
مبینی دهکردی در این نشست اعلام کرد: موسسه مطالعات بین المللی انرژی تمام امکانات خود را در راستای انجام مطالعات مربوطه به کار می بندد و برای سامان بخشی به وضعیت مصرف انرژی کشور طرح های مدنظر را اجرا می کند.