درخواست وزارت نفت مبنی بر تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در حوزه فعالیت‌های توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی مناطق غرب کارون و پارس جنوبی، در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد.

به گزارش خبرنگار، جلسه شورای اقتصاد عصر دیروز (شنبه، سوم تیرماه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، برخی وزیران دولت و اعضای این شورا برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به درخواست وزارت نفت در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در حوزه فعالیت‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی، این برنامه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: لازم است این برنامه در همه طرح‌های بزرگ مدنظر قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: شرکت‌های بزرگ که نسبت به اجرای طرح‌ها در زمینه‌های مختلف اقدام می‌کنند باید با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، همسو با خدمات رسانی و پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق اجرای طرح‌های مربوطه اقدام کنند تا مردم تصور نکنند که اجرای این طرح‌ها قرار است فقط برای آن‌ها مزاحمت داشته باشد، بلکه باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که مردم این مناطق از مواهب اجرای طرح‌های بزرگ نیز بهره‌مند شوند.

در این نشست درخواست وزارت نفت مبنی بر تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در حوزه فعالیت‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق غرب کارون و پارس جنوبی به تصویب رسید.

این طرح با توجه به ضرورت انجام تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در محیط‌های پیرامونی اجرای طرح‌های بزرگ این صنعت و جبران بخشی از زیان‌های اجتماعی و اقتصادی وارد شده به زیرساخت‌ها در مناطق مربوطه اجرا خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل ریالی حداکثر ۳ درصد مبلغ قراردادهای مربوطه را از محل صرفه جویی در هزینه‌های طرح‌های مذکور و یا از محل منابع داخلی خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در مناطق عملیاتی مربوطه هزینه کند.

در این نشست همچنین توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح توسعه و بهره‌برداری بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی وزارت نفت مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.