پنجمین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، میان این شرکت و گروه مپنا امضا شد.
به گزارش خبرنگار، این تفاهم‎‎نامه و قرارداد محرمانگی با هدف مطالعه سه میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی)، پارسی (مخزن آسماری) و رگ سفید (مخازن آسماری، بنگستان و خامی)، دیروز (سوم اسفندماه) میان حمید دریس، مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا در اهواز امضا شد.

بر اساس اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، این تفاهم‎نامه بر اساس مدل قراردادی پیشنهادی این شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است، امضا شد و طی آن گروه مپنا متعهد شده است در مدت زمان حداکثر ٦ ماه طرح پیشنهادی خود را برای توسعه این میدان‎ها ارائه کند.

شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب پیش از این نیز برای مطالعه میدان‎های کرنج، پارسی، رگ سفید و شادگان با گروه پرگس، شرکت شلمبرژه، شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت تنکو تفاهم‎نامه همکاری امضا کرده بود.