ممیزی استمرار گواهینامه سامانه مدیریت کیفیت شرکت ملی حفاری ایران براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش سال ۲۰۱۵ برای ششمین دوره سه ساله تمدید شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مسعود احمدی، رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری و دبیر کمیته راهبری این شرکت گفت: ممیزی گواهینامه این دوره شرکت ملی حفاری از هفتم اردیبهشت‌ماه به مدت یک هفته با حضور کارشناسان شرکت SGS IRAN انجام شد.

وی اظهار کرد: با توجه به پایان اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، برای اجرای فرآیند ممیزی شخص ثالث، تجهیزات واحدهای داخلی بررسی شد و عملکرد همه  بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی و ستادی مورد تائید کارشناسان شرکت گواهینامه‌دهنده قرار گرفت.

احمدی گفت: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت یکی از نقاط قوت و از نظر متقاضیان خدمات، شرط لازم برای شرکت‌ها و کسب امتیاز در ارزیابی‌های اولیه مناقصه‌هاست.

دبیر کمیته راهبری شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: این اداره در نظر دارد به‌منظور ارتقای دانش سازمانی مدیریت‌ها و ادارات در زمینه فرآیندهای سامانه مدیریت کیفیت و همچنین برنامه‌ریزی در تداوم آموزش‌های مرتبط و روزآمد نگه داشتن سرمایه انسانی مورد نیاز، نسبت به تشکیل حلقه‌های کیفی و گروه‌های ممیزی از طریق برنامه‌ریزی آموزشی اقدام کند.