مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از معرفی و اجرای ٢٥ طرح جدید صنعت پتروشیمی به سرمایه گذاران به صورت منفرد یا مشترک خبر داد.
به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرناز علوی اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با هدف تامین نیاز داخل و نیز رشد صادرات با بهره برداری از طرح‌های جدید این صنعت محقق خواهد شد و می توانیم نقش موثری در بازارهای مختلف خارجی داشته باشیم.

وی با بیان این که گسترش بهره برداری از منابع گازی منجر به افزایش تولید انواع محصولات پتروشیمی می شود گفت: زمینه بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و همکاری، انتقال دانش فنی و استفاده از فناوری‌های نوین می تواند در آینده نزدیک بسیاری از نیازهای صنایع عمده کشور را تامین کند.

علوی افزود: ٢٥ طرح جدید تولیدی را به صورت منفرد و یا مشترک برای ساخت و مشارکت سرمایه‌گذاران پیشنهاد داده ایم و ٥ طرح دیگر نیز برای تامین خوراک عرضه شده است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: پتروشیمی موتور توسعه اقتصادی کشور است و باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه این صنعت با مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد.

وی افزود: اکنون موقعیت مناسبی برای تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین الزام‌های مورد نیاز جهش دوم صنعت پتروشیمی فراهم شده است و رشد صادرات و حضور فعال تر بازیگران این صنعت در بازارهای منطقه ای و جهانی، بیانگر به وجود آمدن بستر مناسب برای بهره مندی بیشتر از پتانسیل‌های بین المللی و نیز نوید دهنده افقی روشن از ارتقای جایگاه جهانی کشور است.

علوی اظهارکرد: همسو با روند صنعتی شدن و همگام با توسعه جهانی، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با هدف فاصله گرفتن از خام فروشی نفت و گاز، ایجاد ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تولید و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمیایی در دستور کار قرار گرفته است.