معاون وزیر نفت از آغاز فاز نخست یکپارچه‌سازی بازرگانی شرکت‌های پتروشیمی ایران با ایجاد کنسرسیوم یا اتحادیه‌های مشترک برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مشابه خبرداد.

به گزارش خبرنگار، مرضیه شاهدایی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های برگزار شده به منظور بررسی یکپارچه سازی صادرات محصولات پتروشیمی گفت: این موضوع به صورت علمی نیز از سوی اساتید دانشگاه بررسی شد و در نهایت نتیجه این شد که قطعا بازرگانی یکپارچه به نفع همه شرکت های پتروشیمی و سهامداران است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی‌ها به دلیل خصوصی بودن بیشتر شرکت‌ها، تفاوت اهداف و محصولات مختلف در کوتاه مدت میسر نیست و زمانبر است.

شاهدایی با اشاره به این که متمرکز کردن بازرگانی پتروشیمی‌ها نیاز به فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد، تصریح کرد: در فاز نخست یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی‌ها مقرر شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مشابه، کنسرسیوم‌هایی را به منظور جلوگیری از مواجهه با مشکلات صادراتی و بازرگانی خارجی محصولات پتروشیمی ایران در آینده تشکیل دهند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این کنسرسیوم‌ها سیاست‌گذار میزان فروش و قیمت محصولات تولیدی در بازار خواهند بود که سبب حفظ و افزایش سودآوری شرکت‌ها نیز می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش تولیدکنندگان متانول ایران با هدف یکپارچه سازی بازرگانی شرکت‌ها، گفت: ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان با ظرفیت ۵,۵ میلیون تن در سال است که تا سال آینده ۵.۵ میلیون تن دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد؛ براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت تولید متانول کشور تا سال ۲۰۲۰ به ۱۷ میلیون تن خواهد رسید.

کنسرسیوم صادرات متانول راه اندازی شد

شاهدایی به بازار محدود متانول و مصرف کنندگان این محصول اشاره کرد و ایران را یکی از تأثیرگذاران بر قیمت و بازار متانول دانست و گفت: تولیدکنندگان متانول در کشور با توجه به وجود رقبا برای حفظ این بازار و گسترش سوددهی، تصمیم به متحد شدن و در کنار هم بودن را گرفتند.

معاون وزیر نفت ادامه داد: در نخستین همایش تولیدکنندگان متانول ایران، مسائل بازرگانی، شرایط روز، بازار پیش رو و تهدیدها و فرصت‌های این صنعت بررسی و سیاست‌گذاری‌های ایجاد کنسرسیوم صنعت متانول در کشور انجام شد.

وی اظهار امیدواری کرد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان دیگر محصولات پتروشیمی نیز به زودی به این انسجام و هم افزایی برسند، تصریح کرد: یکپارچه‌سازی بازرگانی پتروشیمی همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، حفظ منافع ملی است که باوجود حضور بخش خصوصی در بیشتر پتروشیمی‌ها، این انسجام نشان از اهمیت حفظ منافع ملی و اقتصاد کشور به صورت یکپارچه می‌دهد.

به گفته شاهدایی، یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی همچنین نقشی بسزا در توسعه، پیشرفت و انتقال فناوری و دانش فنی و کاهش هزینه‌های صادراتی و حمل نقل دارد.