معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: وزارت نفت با توجه به تك نرخي شدن نرخ سوخت نيازي به استفاده از كارت سوخت نمي بيند، بنابراين نيازي به استفاده از آنها وجود ندارد.
به گزارش ايرنا از وزارت نفت، عباس كاظمي استفاده از كارتهاي سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخي را يادآور شد و گفت: استفاده از كارتها در آن زمان موجب شد تا اين وزارتخانه بتواند به مديريت سوخت دو نرخي بپردازد، اما با توجه به اين كه اكنون سوخت به صورت نامحدود و با يك قيمت عرضه مي شود، بنابراين ديگر نيازي به اعمال كارتهاي سوخت نيست.
خبرنگار اقتصادي ايرنا مي افزايد، پس از تك نرخي شدن بنزين در ارديبهشت ماه امسال، بحث هاي گسترده اي درباره سرنوشت كارت هاي سوخت بنزين مطرح شد،اما به نظر مي رسد كه در نهايت براي حذف اين كارت ها، هم رايي بين مسئولان شكل گرفته و با كنار گذاشتن آنها موافقت دارند.
وي تصريح كرد : وزارت نفت براين ديدگاه است كه استفاده از اين كارتها با توجه به شرائط كنوني و تك نرخي بودن سوخت، نيازي نيست.
كاظمي درباره توزيع گازوئيل يورو ۴ و ۵ در كشور نيز گفت: آمادگي لازم براي توزيع گازوئيل يورو ۴ و ۵ براي خودروهاي سواري در همه جايگاههاي كشور وجود دارد.
وي خاطرنشان ساخت :خودروسازها براي توليد متناسب با اين سوختها بايد همت كنند و اكنون مي توان گازوئيل و ال پي جي مناسب براي خودروهاي سواري را در اختيار جايگاه هاي سوخت كشور قرار داد.
اين مقام مسئول اظهار داشت : هنگامي كه آمادگي لازم از سوي جايگاه ها براي عرضه سوخت اقتصادي فراهم شود، اين كار را مي توان آغاز كرد.
وي حمايتهاي وزارت نفت و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي توليد موتور سواري با گازوئيل را يادآور شد و گفت : اكنون توليد اين موتور در مراحل پاياني قرار دارد و يك سال ديگر فرصت باقي است، تا اين موتور عرضه شود.
كاظمي همچنين، حمايت هاي وزارت نفت از خودروسازان در سال ۸۵ براي توليد موتور با پايه گازسوز EF۷ را مهم دانست و اظهار داشت: براين اساس، خودرو سازها به طراحي موتور با پايه گاز پرداختند و اكنون دانش فني و خط توليد آن وجود دارد و انتظار مي رود تا خودروسازان توليد اين نوع از موتورها را توسعه دهند.
بيژن زنگنه وزير نفت نيز چندي پيش با حمايت از حذف كارت هاي سوخت گفت: « موافق ادامه استفاده از كارت سوخت بنزين نيستم و به نظر من اين كار هيچ توجيهي ندارد. »
به گفته وي، ادامه استفاده از كارت هاي سوخت بنزين، هزينه زيادي را به كشور تحميل مي كند و برخي اعضاي دولت تداوم استفاده از اين كارت ها را خواستار شده اند و معتقدند؛ اطلاعات فراواني با اين روش جمع آوري مي شود، اما براين باورم كه اين كارت ها كاربردي ندارند.
زنگنه تصريح كرد: استفاده از اين كارت ها، اطلاعات سودمند تازه اي به دنبال ندارد و فقط پول اضافي براي نگاه داشتن اين سامانه و كارت هاي سوخت بنزين هزينه خواهد شد.
وزير نفت گفت: برخي پيشنهاد كرده اند در صورت استفاده نكردن از كارت سوخت شخصي، هزينه اي اضافه از رانندگان گرفته شود كه نادرست است، زيرا سبب فساد مي شود.
وي افزود : هنوز تصميم نهايي در اين ارتباط اخذ نشده و پيشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهايي را اعلام كند.
زنگنه اضافه كرد: هر اقدامي كه سبب دونرخي شدن نرخ سوخت شود، مورد مخالفت وزارت نفت است، زيرا باعث بروز مشكل مي شود. البته كارت سوخت گازوئيل همچنان استفاده مي شود.
به نقل از خبرگذاری ایرنا