معاون وزير نفت با بيان اين كه ايران به يكي از بازيگران اصلي انرژي در منطقه بدل خواهد شد، گفت: توجه و رعايت حقوق بين نسلي در توليد و مصرف انرژي، ضرورت امروز كشور ماست.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدرضا مقدم معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري و سرپرست معاونت امور مهندسي وزارت نفت صبح امروز (دوشنبه، سوم اسفندماه) در پنجمين كنفرانس بين المللي «رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي» با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين كه ايران از بيشترين ذخاير هيدروكربوري در بين كشورهاي جهان برخوردار است، آينده روشني پيش روي اين سرمايه بين نسلي كشور قرار دارد و ما ملزم به رعايت حقوق اين سرمايه در حوزه هاي توليد و مصرف هستيم.
وي با بيان اين كه بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد در اين زمينه عملكرد خوبي نداشته ايم، ادامه داد: استفاده از روشهاي نوين و فناوريهاي ازدياد برداشت از اقدامهايي است كه مي تواند مسير حفظ اين حقوق بين نسلي را هموار كند.
مقدم با اشاره به كم سابقه بودن فعاليتهاي صنعت در زمينه استفاده از روشهاي دانش بنيان، مهندسي ارزش و مواردي از اين دست، يادآور شد: صنعت نفت كشور در بخشهاي عرضه و تقاضاي منابع هيدروكربوري به تغيير ساختار و اتخاذ رويكرد دانش بنيان نياز دارد كه خوشبختانه سياستهاي اقتصاد مقاومتي، زمينه مناسبي را براي بازنگري در سياستهاي قبلي فراهم كرده است.
وي ادامه داد: بخصوص در بخش تقاضا، با توجه به ظرفيت عظيمي كه در نتيجه اصلاح الگوي مصرف انرژي ايجاد مي شود، امكان ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفه جويي در مصرف انرژي وجود دارد.
هنوز بسياري از ظرفيتهاي داخلي صنعت نفت شناسايي نشده است
معاون وزير نفت با اشاره به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب كه بر مواردي همچون دانش بنياني، درونزايي و برون نگري اقتصاد تاكيد دارد، گفت: توجه به دانش بنيان بودن فعاليتها بسيار ضرورت دارد و به طور نمونه، اگر از ظرفيتهاي تحقيقاتي و دانشگاهي كشور استفاده نكنيم و براي دانشگاهها شان لازم را قائل نشويم، هيچگاه موفق به تقسيم كار بين صنعت و دانشگاه و حركت به سمت صنعتي دانش بنيان نخواهيم شد.
مقدم با بيان اين كه هنوز بسياري از استعدادها و توانمنديهاي داخلي كشف نشده است، ادامه داد: اگر اين ظرفيتها شناسايي شوند و به آنها اعتماد شود، غوغايي به پا خواهد شد.
وي دوران پسابرجام را فرصتي مناسب براي استفاده از امكانات بين المللي براي ارتقاي توان داخلي خواند و گفت: بايد در ارتباطات بين المللي خود، سياست بازار در مقابل فناوري را مورد تاكيد قرار دهيم.
تداوم نقش محوري انرژيهاي فسيلي در سبد مصرف انرژي جهان
اين مقام مسئول با اشاره به پيش بيني نهادهاي مستقلي مانند انستيتو اقتصاد انرژي ژاپن از آينده انرژي در جهان گفت: اين انستيتو پيش بيني كرده است ۷۸ درصد سبد مصرف انرژي جهان در سال ۲۰۴۰ در اختيار انرژيهاي فسيلي نفت، گاز و زغالسنگ است.
وي ادامه داد: بنابراين در سالهاي آتي، همچنان سوختهاي فسيلي، نقشي محوري در سبد مصرف انرژي جهان ايفا مي كنند و با توجه به محوريت چين در بخش تقاضا، نقش اين انرژيها در سبد مصرف انرژي آسيا پررنگ تر خواهد بود.
مقدم، سياستهاي خصمانه آمريكا و متحدان اين كشور و بخصوص رژيم سعودي را براي ايجاد تنش در منطقه، تجاري شدن شيلهاي نفتي و گازي با توسعه فناوريها، كاهش هزينه تمام شده توليد با استفاده از تكنولوژيهاي جديدتر و  و استفاده از انرژيهاي نو را از جمله عوامل ايجاد دگرگوني در عرضه و تقاضاي انرژي در جهان عنوان كرد و گفت: به اين ترتيب ديگر نمي توان گفت با شوك كاهش قيمت نفت مواجه شده ايم.
به نقل از خبرگذاری شانا